गजल

म गर्छु प्यारका कुरा ।

उ गर्छे उपहारका कुरा ।।

 

बस्नुपर्छ त्यै झुपडिमा ।

नगर न दरबारका कुरा ।।

 

कर्म गरे नै फल मिल्ला ।

छोडौं भाग्य, निधारका कुरा ।।

 

बन्ने बनाउने आफैंले हो ।

भर छैन, सरकारका कुरा ।।

 

सप्रदैंन अब त्यो नालायक ।

मुखमा छ काटमारका कुरा ।।

…….  रियाज पौडेल

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE