सुनसरी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा रहेको हात्तीको छावा दूध खाँदै ।