सुशासन

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारक्षेत्र माथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप

सर्वोच्च अदालतले जग्गाको स्वामित्व विवाद सम्बन्धी एउटा सामान्य मुद्दा मार्फत् स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई…