microsoft

मिड रेन्जको सर्फेस ल्याप्टप ल्याउदै माइक्रोसफ्ट…

माइक्रोसफ्टले मिड रेन्जको सर्फेस ल्याप्टप ल्याउने भएको छ । यस ल्याप्टपको मूल्य ५०० देखि…