Ramos

“म रामोसबाट धेरै सिकिरहेको हुन्छु”:क्रुस

स्पेनिस रक्षक रामोसका बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेका छन् । तर, जर्मन…